Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Instalacja wod-kan w domu jednorodzinnym

26 stycznia, 2024

Instalacja wod-kan odpowiada za zaopatrywanie naszego domu w bieżącą wodę, a także za odprowadzanie ścieków. Prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie tej instalacji jest zatem bardzo istotne w kontekście funkcjonalności oraz bezpieczeństwa gotowego budynku. Układ tej instalacji jest ściśle powiązany z rozmieszczeniem wnętrz, takich jak: łazienka, toaleta, pralnia, kotłownia i kuchnia. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest instalacja wod-kan, z jakich elementów się składa, a także, w jaki sposób jest wykonywana na różnych etapach budowy domu.

Czym jest instalacja wod-kan i jakie funkcje pełni w domu?

Instalacja wod-kan to skrócone określenie dla instalacji wodno-kanalizacyjnej. W praktyce jednak są to nawet cztery osobne instalacje. Głównym zadaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej jest zaopatrywanie domu w bieżącą wodę oraz odprowadzanie ścieków. Z instalacją wodną powiązane jest także ogrzewanie centralne, czyli obieg wody, która po podgrzaniu ma zaoferować ciepłe powietrze poprzez grzejniki lub ogrzewanie podłogowe. Chociaż instalacje te pełnią inne funkcje, a ponadto posiadają inne wymagania techniczne, są ze sobą ściśle powiązane.

Instalacja wodno-kanalizacyjna jest uwzględniona w projekcie budowlanym. Projekt zawiera rozmieszczenie poszczególnych elementów wraz ze specyfikacją techniczną, taką jak chociażby średnica rur. Instalacja wod-kan jest wykonywa na kilku etapach inwestycji – pierwsze prace należy wykonać jeszcze na etapie fundamentowania. Ponadto, wyróżnić możemy wewnętrzne oraz zewnętrzne elementy takiej instalacji. Nie ulega wątpliwości, że instalacja wod-kan jest absolutnie niezbędna w każdym budynku mieszkalnym.

Co dokładnie obejmuje instalacja wodno-kanalizacyjna?

Na instalację wodno-kanalizacyjną, jak sama nazwa wskazuje, składają się instalacja wodna oraz instalacja kanalizacyjna. W skład instalacji wodnej wchodzą: Instalacja wody ciepłej, instalacja wody zimnej oraz centralne ogrzewanie. Zadaniem instalacji wodnej jest dostarczanie wody do odbiorników znajdujących się przy punktach poboru wody. Takimi odbiornikami są baterie w łazience i kuchni, spłuczka w toalecie, pralka, zmywarka, jak również grzejniki.

Instalacja wodna składa się z wielu rur o zróżnicowanej średnicy. Rury są ze sobą łączone na dwa sposoby: połączeniami nierozłącznymi (np. zgrzewanie lub spawanie), a także połączeniami rozłącznymi (złączki, kształtki). We współczesnym budownictwie większość elementów instalacji wodnej wykonuje się z miedzi lub z tworzyw sztucznych.

Instalacja kanalizacyjna odpowiada za odprowadzanie zużytej wody oraz nieczystości, czyli po prostu ścieków. Dobrze wykonana instalacja kanalizacyjna powinna odznaczać się drożnością, szczelnością, cichą pracą oraz brakiem przykrych zapachów. Na taką instalację składają się: podejście kanalizacyjne (są to elementy odprowadzające wodę od przyborów sanitarnych, np. WC lub zlewu), piony kanalizacyjne (stanowią łącznik pomiędzy podejściami i poziomami) oraz poziomy kanalizacyjne, które odprowadzają wodę poza budynek do odbiornika w postaci sieci kanalizacyjnej, szamba lub też przydomowej oczyszczalni ścieków. Większość rur w instalacji kanalizacyjnej wykonuje się z tworzyw sztucznych (polichlorek winylu, polipropylen, polietylen).

Na jakich etapach wykonuje się instalację wod-kan?

Jak już mówiliśmy, instalacja wod-kan składa się z elementów wewnętrznych oraz elementów zewnętrznych. To oznacza, że poszczególne elementy trzeba wykonywać na różnych etapach budowy. Na etapie prac ziemnych i fundamentowych wykonywane jest przyłącze wody oraz poziomy kanalizacyjne odpowiedzialne za odprowadzanie ścieków. Pozostawia się również przeloty pod przyszłe elementy wewnętrzne. Po wykonaniu poszczególnych elementów sprawdza się ich szczelność, a następnie zasypuje fundamenty i wykonuje ślepą wylewkę pod posadzkę parteru.

Kolejny etap pracy to rozprowadzanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz budynku. Do tego etapu prac przystępuje się w momencie, gdy dom znajduje się w stanie surowym. Rozprowadzanie elementów wymaga wykonywania bruzd w ścianach. Poszczególne elementy są prowadzone zgodnie z założeniami projektu budowlanego. Po rozmieszczeniu wszystkich elementów oraz po sprawdzeniu ich szczelności można przystąpić do tynkowania ścian. Wykonanie tych prac jest niezbędne do uzyskania domu w stanie deweloperskim.

Ostatnie prace związane z instalacją wodno-kanalizacyjną wykonuje się już na etapie wykańczania budynku. Chodzi tu przede wszystkim o montaż poszczególnych urządzeń sanitarnych, armatury oraz baterii. Równolegle do tych prac często układane są płytki ścienne i podłogowe w łazience oraz kuchni. Zbiór wszystkich tych prac określa się mianem białego montażu. Na koniec pozostaje jedynie montaż licznika wody, czym zajmie się pracownik firmy wodociągowej.

Instalacja wod-kan a przyłącza budowlane

Z instalacją wodno-kanalizacyjną ściśle powiązane są przyłącza budowlane. Optymalny scenariusz zakłada, że działka budowlana może być uzbrojona w przyłącze wodne oraz przyłącze kanalizacyjne. Wówczas woda jest czerpana bezpośrednio z wodociągów, natomiast ścieki są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej. Jednakże nie zawsze istnieje możliwość uzbrojenia działki w powyższe przyłącza. Wówczas instalacja wod-kan musi być odpowiednio dostosowana to instalacji, które będą miały za zadanie zastąpić przyłącza. W przypadku braku przyłącza wodnego wodę najczęściej pozyskuje się ze studni głębinowej. Natomiast w przypadku braku przyłącza kanalizacyjnego można wykonać szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Najnowsze wpisy

Poddasze użytkowe i nieużytkowe – definicja i różnice

9 kwietnia, 2024

Ogrzewanie podłogowe w domu jednorodzinnym

9 kwietnia, 2024