Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Uzbrojenie działki budowlanej

27 marca, 2024

Zakup działki budowlanej nieuzbrojonej jest wygodnym sposobem na ograniczenie kosztów związanych z zakupem gruntu. Jednak wiąże się z koniecznością samodzielnego wykonania pełnego uzbrojenia. Na czym polega uzbrojenie działki budowlanej i czy może stanowić dobrą alternatywę dla zakupu działki już uzbrojonej?

Działka budowlana – czyli jaka?

Przepisy prawa podają aż trzy różne definicje pojęcia „działka budowlana”. W zależności od źródła – Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami oraz Rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, działka budowlana, dla spełnienia definicji powinna spełniać inne kryteria.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje, że działka budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

W Ustawie o gospodarce nieruchomościami, działka budowlana to zabudowana działka gruntu, której pozostałe cechy są takie same, jak w ww. Ustawie. Z kolei rozporządzenie wskazuje, że działka budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, spełniająca ww. kryteria.

Jak widać, mimo istotnych różnic w definicjach, niezmienne pozostają cechy, jakie powinny wyróżniać daną działkę, aby ta mogła być uznana za działkę budowlaną. Aby z pełną skutecznością ocenić, czy dana działka jest działką budowlaną, warto zapoznać się z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W przypadku, gdy dana działka nie jest objęta MPZP, konieczne może się okazać złożenie wniosku do urzędu lub starostwa o wydanie warunków zabudowy.

Uzbrojenie działki budowlanej

Znając właściwe przeznaczenie działki, można przejść do kolejnego etapu, jakim jest uzbrojenie działki budowlanej. Zadanie to polega na wyposażeniu gruntu we wszystkie niezbędne przyłącza, pozwalające na późniejsze doprowadzenie mediów.

W sprzedaży dostępne są zarówno działki uzbrojone, jak i nieuzbrojone. W przypadku tych drugich, przed rozpoczęciem budowy domu, konieczne będzie samodzielne wykonanie niezbędnych przyłączy.

Jednak jeszcze przed rozpoczęciem prac konieczne jest dopełnienie szeregu formalności. Aby wykonać uzbrojenie zgodnie z obowiązującymi procedurami, należy w pierwszej kolejności wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza. Wniosek należy złożyć dla każdego typu przyłącza osobno, pamiętając o dopełnieniu dodatkowych formalności.

Co obejmuje uzbrojenie działki budowlanej?

Uzbrojona działka budowlana powinna zapewnić możliwość doprowadzenia do domu wszystkich niezbędnych mediów. W skład uzbrojenia działki wchodzą m.in. takie przyłącza, jak:

  • przyłącze energii elektrycznej,
  • przyłącze gazu,
  • przyłącze wodociągowe,
  • przyłącze kanalizacyjne,
  • przyłącze cieplne.

Wszystkie powyższe przyłącza zapewniają pełne uzbrojenie działki budowlanej i pozwalają na budowę w pełni funkcjonalnego budynku mieszkalnego. W celu zapewnienia wyższego komfortu użytkowania lokalu, podczas uzbrajania działki budowlanej można dodatkowo rozważyć wykonanie przyłączy dodatkowych, jak m.in. światłowody.

Przepisy dotyczące uzbrojenia działki

Instalacja przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, elektrycznego czy gazowego nie wymaga od inwestora wnioskowania o pozwolenie na budowę. Wszystkie prace związane z uzbrojeniem działki budowlanej mogą być przeprowadzone wyłącznie na podstawie zgłoszenia budowy do odpowiedniego organu administracyjnego.

Jednak, aby urząd nie zgłosił sprzeciwu do zgłoszenia, należy zadbać o spełnienie szeregu dodatkowych formalności. Odpowiednio przygotowane zgłoszenie budowy powinno zawierać przede wszystkim niezbędne szkice i rysunki, wizualizujące rzeczywisty, planowany do przeprowadzenia zakres prac, a także wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia i opinie, które są wymagane podczas wykonywania poszczególnych przyłączy. Dodatkowo, do dokumentacji należy dołączyć właściwy projekt zagospodarowania działki, opracowany przez projektanta dysponującego odpowiednimi uprawnieniami.

Warto przy tym pamiętać, że w zależności od obszaru i wskazań lokalnych aktów prawnych, konieczne może się okazać dołączenie dodatkowej dokumentacji.

Przyłącze elektryczne – warunki

W celu wykonania przyłącza elektrycznego, należy w pierwszym kroku złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia. Ten powinien uwzględniać szacowaną moc przyłączeniową. W przypadku poprawnie złożonego wniosku, operatów wydaje warunki przyłączenia do sieci, na podstawie których konstruowana jest umowa. W dokumencie tym znajdą się wszystkie najważniejsze informacje, dotyczące terminu realizacji przyłącza oraz koniecznych do poniesienia opłat.

Przyłącze wodno-kanalizacyjne – warunki

Ponownie pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych dot. zaopatrzenia w wodę. Do wniosku konieczne jest dołączenie mapy zasadniczej. Po otrzymaniu kompletu dokumentów miejscowy zakład wodociągowy wydaje warunki, na bazie których należy opracować projekt wykonania przyłączy. Co ważne, projekt również należy złożyć w wodociągach, celem uzyskania jego akceptacji.

Jakie są koszty uzbrojenia działki?

Wiele osób decyduje się na zakup działki nieuzbrojonej, z uwagi na wyraźnie niższą cenę, w porównaniu do działki uzbrojonej. Jednak decydując się na taki wariant, do ceny działki należy dodatkowo doliczyć koszty uzbrojenia działki. A te mogą być różne.

Na pełny koszt uzbrojenia działki wpływają takie czynniki, jak:

  • wielkość działki,
  • rodzaj przyłącza, moc przyłączeniowa,
  • odległość od sieci,
  • rejon i właściciel sieci,
  • a nawet liczba działek na danym terenie.

Dodatkowo, wykonanie uzbrojenia działki powinno być przeprowadzone na podstawie wcześniej opracowanego projektu. Podczas wykonania przyłącza wodociągowego gmina naliczy dodatkową opłatę adiacencką, a po zakończeniu prac konieczne będzie wniesienie opłaty za odbiór. Tym samym, ostateczny koszt uzbrojenia działki budowlanej może wynieść od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych?

Czy warto zdecydować się na samodzielne uzbrojenie działki?

Prace związane z doprowadzeniem do działki budowlanej wymaganych przyłączy wymagają spełnienia szeregu formalności. Dodatkowo są rozciągnięte w czasie i mogą pochłonąć znaczne środki, które lepiej przeznaczyć na budowę domu. Jednak niekiedy samodzielne uzbrojenie działki okazuje się korzystnym rozwiązaniem.

Nieuzbrojone działki budowlane potrafią być znacznie tańsze od tych uzbrojonych, o tych samych parametrach i w podobnej lokalizacji. Jeżeli różnica w cenie jest znacząca, na korzyść działki nieuzbrojonej, wówczas warto zdecydować się na samodzielne poprowadzenie wymaganych przyłączy. Współpracując ze sprawdzonymi specjalistami, w dziedzinie uzbrajania działek budowlanych, można szybki i sprawnie przejść przez cały proces, a zaoszczędzone na różnicy cenowej pieniądze przeznaczyć na dalsze prace budowlane.

 

Najnowsze wpisy

Poddasze użytkowe i nieużytkowe – definicja i różnice

9 kwietnia, 2024

Ogrzewanie podłogowe w domu jednorodzinnym

9 kwietnia, 2024